Tidplan 2020

PTS uppdrag är att betala ut bredbandsstöd med start 2020. Tidplanen behöver därför vara väl sammanhållen.

Preliminär tidplan för bredbandsstödet 2020:

 • 3 februari, PTS utser fyra regioner
 • 10 februari-20 mars, de fyra valda regionerna gör sina prioriteringar
 • 31 mars, PTS publicerar underlag för offentligt samråd
 • 31 mars-30 april, offentligt samråd
 • 8 juni, PTS utlyser möjligheten att söka bredbandsstöd
 • 24 augusti, sista dag för frågor om utlysningen
 • 7 september, sista ansökningsdag
 • oktober och november, PTS beslutar om tilldelning
 • novemver fram til årsskiftet, utbetalningar
 • 1 december, sista dag för rekvirering om utbetalning
 • 1 december, startdatum för utbyggnadsprojekt
 • december, PTS avslutar 2020 års utbetalningar
 • 1 december 2023, slutdatum för utbyggnadsprojekt

PTS har informerat de fyra utvalda regionerna och deras bredbandskoordinatörer om stödet och regionernas möjlighet att prioritera. Perioden februari till mars ägnade regionerna åt sina prioriteringar och samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner. Därefter publicerade PTS underlag för offentligt samråd.

I juni utlyste PTS stödet och öppnade för ansökningar från nätbyggare. Nätbyggare kunde ansöka om stöd fram till och med den 7 september. Nu utvärderar PTS ansökningarna. Med start i oktober och in i november meddelar PTS sina beslut. Från och med novemver fram till årsskiftet görs utbetalningar.