Tidplan 2021

Här beskrivs stödprocessen för år 2021.

Tidplan för stödprocessen 2021

  1. Preliminära byggnadsförteckningar

En första version av de underlag som sammanställer byggnader möjliga att söka stöd för tas fram av PTS med utgångspunkt i bredbandskartläggningen.

  1. Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar: 1–23 februari

Nytt inför 2021 är att byggnadsförteckningarna kommer att kvalitetssäkras ett extra steg. Här kan byggnader som uteslutits felaktigt komma att läggas till.

  1. Offentligt samråd: 3 mars–1 april

Marknadens aktörer får chans att rapportera om det redan finns kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa stödmedel. Efter samrådet fastslås vilka byggnader som kommer med i de slutliga byggnadsförteckningarna.

  1. Regionala prioriteringar: 9 april–3 maj

Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.

  1. Utlysning: 10 maj–9 augusti

PTS bjuder in aktörer att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar.

  1. Handläggning av ansökningar

Under denna del kommer PTS att handlägga de ansökningar som kommit in. 

  1. Beslut och utbetalning

Innan årets slut.