Regionala prioriteringar

PTS modell för bredbandsstöd ska göra det möjligt att nå ut till platser med stora behov av bredband. Därför kommer regionerna få peka ut specifika byggnader inom regionen som är mest prioriterade för stödet.

Regionernas prioritering får sedan genomslag när PTS gör urvalet av vilka utbyggnadsprojekt som ska få stöd. 

I det prioriteringsunderlag som PTS skickar ut får de fyra utvalda regionerna möjlighet att ange om fritidshus ska ingå i utlysningen. De får också ange vilka områden som ska ha särskild prioritet i bredbandsutbyggnaden.

Underlaget består av fastighetsdata/koordinater för de byggnader som kan omfattas av stödet.