Regionala prioriteringar

PTS modell för bredbandsstöd ska göra det möjligt att nå ut till platser med stora behov av bredband. Därför har regionerna fått peka ut specifika byggnader inom regionen som är mest prioriterade för stödet.

Regionernas prioritering får genomslag när PTS gör urvalet av vilka utbyggnadsprojekt som ska få stöd. De byggnader regionen prioriterat ger en "rabatt" i utvärderingen, vilket gör det mer attraktivt att ta med de byggnaderna i sitt utbyggnadsprojekt. 

I det prioriteringsunderlag som PTS skickat ut har de fyra utvalda regionerna haft möjlighet att ange om fritidshus ska ingå i utlysningen. De har också angett vilka områden som ska ha särskild prioritet i bredbandsutbyggnaden.

Till höger finns respektive regions val av kriterier och motivering till valet.