Regionala prioriteringar

PTS modell för bredbandsstöd ska göra det möjligt att nå ut till platser med stora behov av bredbandsinfrastruktur. Därför har regionerna fått peka ut specifika byggnader inom regionen som är mest prioriterade för stödet.

De utbyggnadsprojekt som inkluderar regionalt prioriterade byggnader får en konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd. På så sätt får prioriteringarna genomslag på vilken utbyggnad som PTS finansierar med stödmedel.

Inför 2021 kommer regionerna ha möjlighet att prioritera 30 procent av de hushåll och arbetsställen som ingår i den slutliga byggnadsförteckningen (dvs. efter offentligt samråd). Prioriteringarna sker utifrån generella kriterier som PTS förmedlar. PTS uppmuntrar regionerna att samverka med kommunerna i prioriteringsarbetet.