Fonden för ett sammanlänkat Europa

På den här sidan finns information om Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital).

Det här är fonden

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility 2 Digital) medfinansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena transport, energi och digital kommunikation. PTS ansvarar för att bistå i ansökningsprocessen för CEF 2 Digital, medan Trafikverket och Energimarknadsinspektionen ansvarar för CEF transport- och energifrågor.

Fonden medfinansierar bland annat 

  • Fast och trådlös 5G-infrastruktur i områden med marknadsmisslyckande (t.ex. mindre samhällen på landsbygd).
  • 5G-infrastruktur längs tåg- och vägnät.
  • Uppgradering och utbyggnad av stamnät för superdatorer (HPC) och molnfederationer.

Den kommande programperioden är 2021-2027 med ett utökat fokus på digitalisering. Budgeten är ännu inte fastställd men kommer att vara ungefär tre miljarder Euro. Eftersom CEF2 Digital inte har en fast summa pengar allokerad till respektive EU-land, är bidragen helt beroende på antal godkända ansökningar från varje medlemsland som godkänns. Målsättningen är att Sverige ska skicka in ett stort antal kvalitativa ansökningar för att säkerställer bidrag och finansiering till svenska företag och organisationer.

Se nedan för information om kommande utlysningar. 

PTS roll 

PTS roll är att bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag.

Om ansökningsprocessen

Stödet utlyses på EU-nivå och detaljerar vad som kan medfinansieras i aktuell utlysning samt villkor för ansökan.

Det är regeringen som beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen. Beslut om tilldelning fattas sedan av European Health and Digital Executive Agency. 

Mer information

Vill du veta mer om fonden och hur man ansöker? Kontakta PTS. 

  • PTS CEF-koordinator: Elizabeth Sandström Greenfield, 08-678 55 00
  • E-post: cef2@pts.se 

Utlysningar


arrow 2021 års utlysningar

Pelare Aktivitet Typ
Deployment of 5G infrastructures (fixed and mobile) in Europe 5G for smart communities Works
5G coverage along transport corridors Studies
EU cross-border data infrastructure European Quantum Communication Infrastructure Works
Terabit connectivity for High Performance Computing Works
Development of backbone networks for cloud federations Studies & works
Equipping existing backbone networks with DNS resolver infrastructures Studies & works
Submarine backbone connectivity of strategic importance Studies
Submarine backbone connectivity of strategic importance Works
Synergy actions Operational Digital Platforms Studies