Kvalitetssäkring

Som ett led i förberedelserna inför kommande utlysning av bredbandsstöd genomför Post- och telestyrelsen (PTS) en kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen.

Av byggnadsförteckningen framgår vilka byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt. Kvalitetssäkringen är en möjlighet för regionerna att utifrån sin kännedom om den regionala bredbandssituationen föreslå förändringar av byggnadsförteckningen. Regionerna kan lämna förslag på byggnader som de anser ska plockas bort eller läggas till i byggnadsförteckningen. 

Syftet med kvalitetssäkringen är att säkerställa att rätt byggnader blir aktuella för stödfinansierad utbyggnad. Kvalitetssäkringen för 2022 år stödprocess pågår under perioden 13 januari – 4 februari.