Bredbandsuppdrag

PTS har fått en rad uppdrag till följd av regeringens bredbandsstrategi.

Pågående

Nyttan av att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet

22 juni 2017
PTS ska ta fram en modell för beräkning av nyttan av att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet

Läs mer om uppdragbeskrivningen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Avslutade

Vägledning om fasta och trådlösa tekniker

22 februari 2018
PTS ska ta fram vägledning om hur fasta och trådlösa tekniker för bredbandsutbyggnad kan användas för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål.

Läs mer om uppdragsbeskrivningen.

Uppdraget ska vara slutredovisas senast den 19 december 2018.

Kommuners roll på bredbandsmarknaden

8 juni 2017
PTS får i uppdrag att utreda kommuners roll på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.
Läs regeringens pressmeddelande.

Läs uppdragsbeskrivningen.
Rättelse – läs rättelse av uppdragsbeskrivningen

30 juni 2018
PTS lämnade in uppdraget.
Läs vår nyhet.

Läs rapporten.

Kartlägga och förbättra processer vid bredbandsutbyggnad

8 juni 2017
PTS ska kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och identifiera hur processer kan effektiviseras. 
Läs regeringens pressmeddelande.

Läs uppdragsbeskrivningen.

15 juni 2018
PTS lämnade in uppdraget.
Läs vår nyhet.  

Läs rapporten .

Informationsmaterial som beskriver nyttan med användning av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv

22 juni 2017
PTS får i uppdrag att ta fram informationsmaterial som beskriver nyttan med användning av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv.

Läs uppdragbeskrivningen.

19 januari 2018
PTS lämnade in uppdraget.
Läs vår nyhet.

Analysera framtida bredbandsstöd

8 juni 2017
PTS ska analysera och förslå utformning av framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel.
Läs regeringens pressmeddelande.

Läs uppdragsbeskrivningen.

14 november 2018
PTS lämnade in uppdraget.
Läs vår nyhet. 

Läs rapporten.

Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet

23 februari 2017
PTS ska se över garanterad tillgång till internet.
Läs regeringens pressmeddelande.

Läs uppdragsbeskrivningen.

2 maj 2017
PTS lämnade in uppdraget
Läs vår nyhet.

Läs rapporten.