Bredbandsuppdrag

PTS har utfört sju regeringsuppdrag till följd av regeringens bredbandsstrategi. Samtliga uppdrag är genomförda.

Nyttan av att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet

Uppdraget slutredovisades den 31 januari 2019

PTS ska ta fram en modell för beräkning av nyttan av att använda bredbandstjänster i offentlig verksamhet.

Läs uppdragbeskrivningen

Gå till digitaliseringssnurran

Vägledning om fasta och trådlösa tekniker

Uppdraget slutredovisades den 19 december 2018
PTS ska ta fram vägledning om hur fasta och trådlösa tekniker för bredbandsutbyggnad kan användas för att bidra till att nå uppsatta bredbandsmål.

Läs uppdragsbeskrivningen

Läs vägledningen

Kommuners roll på bredbandsmarknaden

Uppdraget slutredovisades den 30 juni 2018
PTS får i uppdrag att utreda kommuners roll på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.

Läs uppdragsbeskrivningen
Läs rättelse av uppdragsbeskrivningen

Läs rapporten Kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.

Kartlägga och förbättra processer vid bredbandsutbyggnad

Uppdraget slutredovisades den 15 juni 2018
PTS ska kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och identifiera hur processer kan effektiviseras. 

Läs uppdragsbeskrivningen

Läs rapporten Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan effektiviseras

Informationsmaterial som beskriver nyttan med användning av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv

Uppdraget slutredovisades den 19 januari 2018
PTS får i uppdrag att ta fram informationsmaterial som beskriver nyttan med användning av bredbandstjänster ur ett konsumentperspektiv.

Läs uppdragbeskrivningen

Läs broschyren

Analysera framtida bredbandsstöd

Uppdraget slutredovisades den 14 november 2017
PTS ska analysera och förslå utformning av framtida insatser för bredbandsutbyggnad med statliga medel.

Läs uppdragsbeskrivningen

Läs vår rapport

Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet

Uppdraget slutredovisades den 2 maj 2017
PTS ska se över garanterad tillgång till internet.

Läs uppdragsbeskrivningen

Läs rapporten Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet