Lista över kvalificerade tillhandahållare

Företag som är kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster har rätt att leverera en kvalificerad betrodd tjänst enligt eIDAS-förordningen. Här är en förteckning över företag i Sverige som har den statusen.

Två företag är för närvarande anmälda som kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster i Sverige. 

Sovos (TrustWeaver) AB

Kungsgatan 27
S-11156 Stockholm
Tel +46 (0)8-41 005 790
TrustWeavers webbplats

ZealiD AB

Jakobsbergsgatan 16
S-111 44 Stockholm
Tel +46 (0)10-199 40 00
ZealiDs webbplats

Frivilligt att vara kvalificerad tillhandahållare 

Det är frivilligt att vara kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster. För att bli kvalificerad måste företaget genomgå en granskning (så kallad överensstämmelsebedömning). Företaget måste även skicka en anmälan till PTS och bli beviljad status som kvalificerad tillhandahållare.

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag vill bli kvalificerad tillhandahållare. I en del länder i EU finns formkrav som innebär att en kvalificerad underskrift måste användas i samband med vissa elektroniska förfaranden, exempelvis för att elektroniskt kunna lämna anbud i offentliga upphandlingar. Den kvalificerade statusen är gränsöverskridande, vilket innebär att varje medlemsstat i EU måste erkänna en kvalificerad betrodd tjänst som en sådan.

Nationell förteckning över kvalificerade tillhandahållare

PTS tillhandahåller maskinläsbar information (XML) av Sveriges nationella förteckning (Trusted List) om vilka kvalificerade tillhandahållare och tjänster som är och har varit anmälda enligt eIDAS-förordningen.

Denna lista, och obligatorisk information om listan, finns på "The Trusted List of Sweden".

EU-förteckning över kvalificerade tillhandahållare

För att se vilka kvalificerade tillhandahållare och vilka kvalificerade betrodda tjänster som är anmälda inom EU kan du använda EU-kommissionens verktyg "Trusted List Browser".

För dig som vill bli kvalificerad tillhandahållare

Så här gör du för att bli kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Mer information om betrodda tjänster

Vill du veta mer om betrodda tjänster och vilka säkerhetskrav som ställs? Ta del av våra frågor och svar.