Integritetsforum

Integritetsforum är ett tillfälle för PTS och marknadens aktörer att träffas för diskussion om frågor som rör integritet i elektroniska kommunikationer.

Möten hålls ett par gånger per år, och varje möte tar upp ett aktuellt ämne inom området. Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida.


Integritetsforum 27 april 2018

Integritetsforum 9 november 2017

Integritetsforum 27 april 2017

Integritetsforum 17 november 2016

Integritetsforum 14 april 2016

Integritetsforum 12 november 2015

Integritetsforum 23 april 2015

Integritetsforum 12 november 2014

Integritetsforum 21 maj 2014

På agendan stod bland annat information om resultat från PTS årliga tillsyn avseende incidentrapportering och en pågående tillsyn gällande hur operatörerna inhämtar samtycke. Vidare diskuterades olika aspekter på problematiken kring ”Big Data” och användningen av trafikuppgifter och annan information för kommersiella ändamål. Dessutom avhandlades PTS kommande föreskrifter om integritetsskydd som träder i kraft den 1 september 2014.