Driftsäkerhetsforum

Driftsäkerhetsforum har ersatts av PTS säkerhetsforum, en mötesplats för dig som ansvarar för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos operatörer och leverantörer i telekombranschen.

Här kan du ta del av agenda, minnesanteckningar och presentationer från driftsäkerhetsforums möten under 2017 och 2018. Dokumenten är i pdf-format.


Driftsäkerhetsforum 2018-05-04

Driftsäkerhetsforum 2017-11-23

Driftsäkerhetsforum 2017-05-03