Vägledning för tillgänglig webbutveckling

PTS arbetar för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom myndighetens ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Webbriktlinjer.se

Från sommaren 2015 till sommaren 2018 ansvarade PTS för webbplatsen Webbriktlinjer.se. Det är en webbplats som innehåller ”Vägledningen för webbutveckling”, vilket är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Vägledningen innehåller bland annat riktlinjer om tillgänglig webb, baserat på de internationella riktlinjerna WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidlines). PTS fortsatte förvalta webbriktlinjerna under hösten 2018 och överlämnde dem den 1 januari 2019 till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Läs mer på webbriktlinjer.se och www.digg.se/utveckling--innovation/digital-tillganglighet

 

MITT-nätverket

PTS medverkar även i nätverket för myndighetssamverkan om IT-tillgänglighet (MITT-nätverket). Det är ett nätverk som initierades i maj 2015 av Arbetsförmedlingen. Sedan starten har PTS bidragit genom att koordinera nätverket och arrangera dess träffar. För närvarande ingår cirka 100 webb- och tillgänglighetsansvariga från drygt 50 myndigheter i nätverket, och träffarna brukar ske ungefär 4-6 gånger per år.

Om du arbetar med digital tillgänglighet i offentlig sektor och vill gå med i MITT-nätverket, kontakta enheten för digital delaktighet via PTS växelnummer 08-678 55 00 eller pts@pts.se

Ett villkor för att vara med i nätverket är att du har en e-postadress hos en offentlig aktör, t.ex. myndighet, kommun, landsting eller offentligägt bolag.

Läs mer om några tidigare nätverksträffar på Webbriktlinjer.se (under rubriken Enstaka tillfällen):
Dokumenterade MITT-nätverksträffar och andra träffar om webbtillgänglighet

Läs mer om MITT-nätverket hos Arbetsförmedlingen:
Myndighetssamverkan för digital tillgänglighet