Statistik till undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017)

Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017) kompletterar den officiella statistiken om vad svenskarna gör på internet och hur de tycker att smarta telefoner, datorer och surfplattor fungerar. Här hittar du statistik från undersökningen, som nedladdningsbara bilagor i pdf-format eller via länk till statistikwebbplatsen.

PTS har finansierat undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017” med syftet att säkerställa att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir tydligare representerade och att undersökningsmetoderna anpassas efter dessa gruppers förmågor.

Undersökningen har genererat en stor mängd data och svar, vilket bland annat har resulterat i tre rapporter, 53 statistikbilagor och en statistiskwebbplats.

De tre rapporterna är:

De 53 statistikbilagorna är en detaljerad statistiksammanställning som visar svaren på undersökningens frågor, uppdelat olika grupper. Varje bilaga visar statistik över svar från alla tre rapporternas områden.
Samtlig statistik finns även på statistikwebbplatsen som beskrivs nedan.

arrow Tillgänglig statistikwebbplats

Statistikwebbplatsen är ett utvecklingsprojekt som Begripsam AB genomfört på uppdrag av PTS.  Syftet är att dels att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt samt göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden. Framför allt är det dock viktigt att få fram exempel och sprida kunskap så att fler kan presentera data och statistik på ett sätt som är tillgängligt för fler. Därför publiceras även en dokumentationsrapport som beskriver utvecklingsarbetet, målbilden, koncept, design, krav och konstruktionslösningar.

Här hittar du statistikwebbplatsen (länk till annan webbplats)

Här finns dokumentationsrapporten om arbetet med statistikwebbplatsen

arrow Statistikbilagor: Diagnoser

Ladda ner statistikbilagor uppdelade på diagnoser. Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i ny flik:
ADD
ADHD
Afasi
Autismspektrum
Bipolär
Depression och ångest
Dyskalkyli
Dyslexi
Språkstörning
Stroke
Utvecklingsstörning

arrow Statistikbilagor: Funktionsnedsättningar och svårigheter

Ladda ner statistikbilagor uppdelade på funktionsnedsättningar och svårigheter. Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i ny flik:

Blind
Bristande självförtroende
Grav synskada
Koncentrationssvårigheter
Känslig för starka intryck
Lässvårigheter
Minnessvårigheter
Rörelsehinder
Skrivsvårigheter
Social rädsla
Svårt att komma igång eller avsluta saker
Svårt att fokusera
Svårt att förstå
Svårt att lära mig nya saker
Talsvårigheter

arrow Statistikbilagor: Socioekonomiska bakgrundsfaktorer