Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017)

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

En central utgångspunkt i arbetet med att öka den digitala inkluderingen är att utgå från målgruppernas behov och identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden.

PTS har därför tillsammans med Konsumentverket finansierat en undersökning som heter ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet.” Undersökningen är initierad och genomförd av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har bidragit med vetenskapligt stöd och flertalet kontaktpersoner i föreningar och organisationer har bidragit med ett stort ideellt engagemang.

Undersökningen är genomförd som en s.k. skuggundersökning. Med det menar vi att vi valt att mäta samma saker som har undersökts i redan etablerade undersökningar, men att vi i vårt fall använt metoder som fokuserar på att hitta fler personer med olika funktionsnedsättningar och möjliggör för dem att svara.

Undersökningens resultat presenteras i tre huvudrapporter, 53 statistikbilagor samt på tillgänglig statistikwebbplats som innehåller hela undersökningens data. 

glad kille i permobil framför dator på bibliotek Rapport: Hur personer med olika funktionsnedsättning använder internet

Huvudrapport för undersökningen "Svenskarna med funktionsnedsättning och internet"

svenskarna och internet Rapport: Användning av smarta telefoner, datorer och surfplattor

Den här rapporten handlar om användningen av den digitala utrustning som är vanligast förekommande i samhället.

Händer på ett tangentbord Rapport: Tillgång till hjälpmedel

Den här rapporten handlar om tillgången till hjälpmedel till smarta telefoner, datorer och surfplattor.

webbkod på gul bakgrund Statistikwebbplats och statistikbilagor

Här hittar du statistik från undersökningen, dels via statistikwebbplatsen och i uppdelade statistikbilagor utifrån diagnoser, ...