Tidigare innovationstävlingar

Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har PTS arrangerat femton tävlingar och över 175 projekt fått stöd i sin utveckling. Här är en lista över de tidigare tävlingarna.

Arbetsmarknad för alla - 24 vinnare (2017)

Bäst i branschen - 13 vinnare (2016)

Aktiv fritid - 14 vinnare (2015)

Smartare e-handel - 3 vinnare (2015)

Förenkla för föräldrar - 15 vinnare (2014)

Nåbar för alla? - 14 vinnare (2014)

Från studier till arbete - 8 vinnare (2013)

Leka, lära, leva - 14 vinnare (2013)

Användbara medietjänster - 7 vinnare (2013)

Begriplighet och interaktion - 9 vinnare (2012)

Lösningar för personer med dövblindhet - 7 vinnare (2012)

Handel och betalning - 5 vinnare (2011)

Kultur och fritid - 15 vinnare (2011)

Arbete och utbildning - 11 vinnare (2010)