Konverserande gränssnitt för alla – PTS femtonde innovationstävling

PTS femtonde innovationstävling är stängd för ansökan. PTS arbetar nu med att bedöma de inkomna ansökningarna och lämna besked om projekt som gått vidare till steg 1 under maj 2018.

Målet med PTS femtonde innovationstävling är att få fram innovativa digitala lösningar som baseras på talsyntes, taligenkänning och liknande teknik för att stötta kommunikation mellan människor, oavsett vilken funktionsförmåga de har. Varje vinnare kan få finansiering på upp till 3 miljoner kronor.

Viktiga datum 2018

27 Mars sista dagen för anmälan
Juni beslut om vilka som får genomföra steg 1
Augusti – december genomförande steg 1
Augusti kurs i affärsmodellering
November – januari utvärdering av ansökningar steg 2
November – januari sökande meddelas beslut om att få genomföra steg 2

 

Observera att projektet ansöker om att få gå vidare till steg 2. Projektet får ansökningsdokument till steg 2 i samband med beslut i juni.

Vad sökte vi?

Vi sökte lösningar inom följande områden:

  • Ett smart dialogsystem och konverserande gränssnitt som alla kan nyttja i en offentlig eller privat miljö, förslagsvis i samtal mellan personer, på resande fot, på arbetsplatsen eller i hemmet. Exempelvis tjänster för kommunikation i bullriga miljöer eller tillgängliggörande av radio- och tv-sändningar med talteknologi.

  • En innovativ lösning för tillgängliggörande av befintlig aktörs webbplats eller applikation, förslagsvis via talstyrning eller talsyntes. Exempelvis tillgängliggörande av kundtjänst genom användande av talteknologi.

  • Ett generellt och bredare område där sökande kan komma med en nyskapande och innovativ idé som nyttjar talteknologi och bidrar till ökad tillgänglighet för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning.

  • En prototyp av en automatisk upplysningstjänst baserad på talkteknologi som även ska vara möjlig att användas av personer som inte har en smartphone eller internet. PTS tillhandahåller idag tjänsten ”kostnadsfri nummerupplysning” som erbjuder nummerupplysning för personer som på grund av synskada eller annan funktionsnedsättning inte kan söka nummer i kataloger eller på internet. PTS vill utvärdera hur man med ny teknik kan effektivisera och förbättra tjänsten.

  • En prototyp av en automatisk förmedlingstjänst som förmedlar kommunikation mellan text-till-tal och tal-till-text, likt PTS befintligt upphandlade tjänstwww.texttelefoni.se

Projektförslagen ska rymmas inom PTS område elektronisk kommunikation och elektroniska kommunikationstjänster och vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster.

Om temat

Temat för PTS femtonde innovationstävling är ”Konverserande gränssnitt för alla”. Syftet med denna innovationstävling är att hitta och bidra till att utveckla innovativa lösningar som baseras på talteknologi och som stöttar kommunikation mellan människor. Tjänsterna ska passa alla, även personer med funktionsnedsättning.  De ska bidra till en bättre vardag för personer som bor eller verkar i Sverige och som använder svenska som språk.

PTS vill bidra till att tjänster och lösningar baserade på talteknologi uppmärksammas, hittar en användargrupp och utvecklas för den svenska marknaden. Vi kan öka deltagandet och nyttan i stort i samhället, om fler kan ta del av samhället via stöttande talteknologi, i olika former och lösningar.

För att säkerställa att tävlingen får fram relevanta och framgångsrika projekt och prototyper har PTS fört en dialog både med marknadens aktörer och slutanvändare. Dialogen med slutanvändarna har bland annat skett genom fokusgrupper. Detta för att identifiera utmaningar och hinder rörande kommunikation i allmänhet. Ett annat syfte har varit att kartlägga inställning till samt erfarenheter och behov av tjänster som är talbaserade.

Resultaten från fokusgrupperna har sammanställts i rapporten Resultat fokusgrupper slutanvändares kommunikationsbehov och utmaningar. PTS kan dock inte garantera att alla de talteknologilösningarna som efterfrågats av fokusgruppsdeltagarna ryms inom området elektronisk kommunikation och är sådana att de kan få finansiering i denna innovationstävling.

PTS har i ett tidigare regeringsuppdrag om att främja utveckling av talbaserade tjänster i Sverige identifierat att svenska språket är förhållandevis litet och inte alltid högt prioriterat av internationella aktörer inom talteknologi. Med denna innovationstävling vill PTS därmed främja den svenska talteknologimarknaden och få fram fler svenska lösningar, framförallt med hjälp av taligenkänning och/eller talsyntes.

Kort informationsfilm om PTS femtonde innovationstävling

 

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling i allmänhet, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se eller 08-678 55 52. 

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

 

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Genom PTS innovationstävlingar får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling. Förutom projektfinansieringen, på upp till 3 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 160 projekt fått stöd i sin utveckling.