PTS inkluderande kommunikationstjänster

Vi arbetar med att se till att viktiga kommunikationstjänster finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.

PTS har uppdraget att tillhandahålla lösningar som ger personer med funktionsnedsättning likvärdig tillgång till telefoni och post som andra medborgare har. Därför upphandlar vi viktiga tjänster som möjliggör kommunikation genom telefoni och post. Tjänsterna drivs av olika leverantörer som väljs ut genom en noggrann upphandlingsprocess.

Utöver att följa upp tjänsternas drift arbetar vi även med att vidareutveckla kommunikationstjänsterna. Vi undersöker löpande användarnas behov, följer teknikutvecklingen och samlar in information om vilka förutsättningar som marknaden har.


För närvarande tillhandahåller PTS fyra telefonitjänster och två posttjänster för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.

Symbol för Bildtelefoni.net Bildtelefoni.net

Läs mer om PTS förmedlingstjänst Bildtelefoni.net på våra sidor som vänder sig till konsumenter.

Symbol för Texttelefoni.se Texttelefoni.se

Läs mer om PTS förmedlingstjänst Texttelefoni.se på våra sidor som vänder sig till konsumenter.

Symbol för Teletal Teletal

Läs mer om PTS förmedlingstjänst Teletal på våra sidor som vänder sig till konsumenter.

Symbol för tjänsten 118 400 118 400

Läs mer om PTS nummerupplysningstjänst 118 400 på våra sidor som vänder sig till konsumenter.

Hand som stryker över blindskrift på vägg Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

Läs mer om PTS tjänst Portofri befordran av blindskriftsförsändelser på våra postsidor.

Brevlådor på gammal husvägg Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Läs mer om PTS posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd på våra postsidor.