Finansiering av utvecklingsprojekt

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att minska det digitala utanförskapet genom att främja inkluderande kommunikationslösningar och insatser för digital delaktighet. Alla ska kunna ta del av de möjligheter som det digitala samhället erbjuder idag, oavsett funktionsförmåga.

PTS anordnar innovationstävlingar där vinnarna får sina projekt finansierade. Utöver innovationstävlingen ger vi även separat finansiering till vissa utvecklingsprojekt som handlar om digitala lösningar med fokus på personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.

Syftet är att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. Ett viktigt krav som PTS har för finansiering av projekt är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande.

Nedan kommer vi presentera några av de utvecklingsprojekt som PTS har finansierat. Dessa ligger utanför PTS innovationstävling men följer dock en liknande process och upplägg som vinnarprojekten i innovationstävlingen.

 

arrow Public Barrier Tracker - Tingtun

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer tydliga krav att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för alla. För att fånga eventuella återstående hinder kräver direktivet att webbplatserna ska ha en funktion för att återkoppla om tillgänglighetsproblem. Public Barrier Tracker (PBT) är tänkt som en sådan kommentarfunktion som ska vara enkel att installera och använda på olika webbplatser. Den ska förenkla arbetet för enskilda webbplatsägare att åtgärda fel och dessutom göra det möjligt att sammanställa anonymiserade återkopplingsdata från många webbplatser.

Projektperiod: 2017-10-01 till 2018-08-30

Här hittar du slutrapporten: Public Barrier Tracker - Tingtun