Bäst i branschen (2016)

PTS tror att det finns stora möjligheter att markant öka tillgängligheten på webbplatser med rätt fokus på webbplatsens syfte och behoven hos hela spektrat av användare. Än finns det inte många exempel på detta och fältet ligger öppet att bli bland de bästa. Därför fick PTS trettonde innovationstävling temat "Bäst i branschen".

I sin trettonde innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik och ett innovativt angreppssätt bidrar till utvecklingen av tillgängliga webbplatser i framkant. Tillgången till information och olika tjänster på nätet har skapat nya möjligheter för många personer att vara mer delaktiga. Samtidigt finns det de som har fått en försvårad vardag av digitaliseringen.

Om informationen eller tjänsten på en webbsida inte görs tillgänglig så har digitaliseringen istället blivit ett hinder för vissa personer. Därför är det viktigt att arbeta med tillgänglighet och användbarhet så att alla oavsett funktionsförmåga kan använda digitala lösningar.

Syftet med PTS trettonde innovationstävling var att tillgängliggöra webbplatser och förbättra upplevelsen av innehållet. Vi sökte förslag som använder innovativa angreppssätt och metoder för att effektivt uppnå ökad tillgänglighet på webbplatser. Tillvägagångssättet fick också gärna vara ett bra exempel för andra på hur man kan uppnå tillgänglighet.

- Vi är glada att vi fick in så många ansökningar och att kunna stötta de spännande projekt som de slutgiltiga vinnarna arbetar med. Webbaserade lösningar är en stor del av digitaliseringen av samhället och det är viktigt att teknik och utformning tar hänsyn till alla användares behov och förutsättningar, säger Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör på PTS.

Presentationsfilm om innovationstävlingen Bäst i branschen

13 vinnare klarade sig hela vägen

Till den trettonde innovationstävlingen med temat ”Bäst i branschen” inkom det 51 bidrag. De tretton som klarade sig hela vägen och får finansiering från PTS är:

Aspergercenter, Habilitering & Hälsa, Stockholm    Webbaserat föräldrastöd - en ny typ av e-learning    Kort presentationsfilm om Asbergercenter

Slutrapport Asperbergercenter

 

Ayond, Stockholm                                                                              Mätverktyg för webbtillgänglighet
Kort presentationsfilm om Ayond                                                        Slutrapport Ayond

Diane Alarcon Kim Andreasson Advisory (DAKA), Varberg
Kort presentationsfilm om DAKA
Webbtillgänglighetskollen (WTK): WTKollen.se  Slutrapport

Digital Interpretations Scandinavia, Stockholm
Kort presentationsfilm om Digital Interpretations Scandinavia  
Slutrapport Digital Interpretations

Dramaski, Stockholm
Kort presentationsfilm om Dramaski   slutrapport Dramaski
TeckenPop
Slutrapport Dramaski

imCode Partner, Visby
Kort presentationsfilm om imCode Partner
Dialogportalen - Digital delaktighet & medborgardialog för alla

Metamatrix, Stockholm
Kort presentationsfilm om Metamatrix
Webbläsartillägg som simulerar webben                                              Slutrapport Metamatrix

Onlinevet 247, Stockholm
Kort presentationsfilm om Onlinevet 247
FirstVet - Sveriges mest tillgängliga veterinärklinik
Slutrapport Onlinevet 247

Papereed, Spånga
Kort presentationsfilm om Papereed   slutrapport Papereed
Papereed Audio - Ljudartiklar för alla
Slutrapport Papereed

Stelacon, Stockholm
Kort presentationsfilm om Stelacon
Webbverktyg för kontroll och framtagande av tillgängliga dokument         Slutrapport Stelacon

Textomedia, Saltsjö-Boo
Kort presentationsfilm om Textomedia
Funkify – simulera funktionsnedsättningar på webben
Slutrapport Textomedia

Ungapped, Stockholm
Kort presentationsfilm om Ungapped
Landningssidor för alla
Slutrapport Ungapped

Weld, Stockholm
Kort presentationsfilm om Weld 
Webb- och appskapande för alla: ett projekt för att motverka digitalt utanförskap