Oscar, 27 år, berättar om talsyntesprogrammet TorTalk

"När jag läste systemvetenskap första året på Luleå tekniska högskola gick det jättebra. Vi hade många praktiska moment och jag var bland de bästa på kursen. Andra året blev de teoretiska inslagen betydligt fler och då blev det också tyngre för mig att hänga med. Efter ett tag låg jag flera veckor efter och allt kändes mer eller mindre hopplöst.

Jag har hela mitt liv haft svårt att läsa stora mängder text, men har alltid klarat mig på något sätt ändå. Mina föräldrar hjälpte mig oerhört mycket under grundskolan och gymnasiet, genom att läsa högt och plugga tillsammans med mig.

Men nu kände jag verkligen att något var fel. Jag pluggade tolv timmar om dagen och ändå hamnade jag bara mer och mer efter. Till slut var man ju gråtfärdig... Så jag beställde en dyslexiutredning och fick diagnosen lässvårighet/dyslexi. Logopeden som jag hade kontakt med under utredningen rekommenderade TorTalk och jag testade det och köpte det sedan för egna pengar.

Efter att jag hade använt programmet i tre dagar var jag ifatt mina kurskamrater. Mitt minne är det ju inget fel på och jag har alltid varit resultatinriktad, men det här gick faktiskt bättre än vad jag någonsin hade vågat tro. Känslorna skiftade från total hopplöshet till en enorm lättnad.

Nu läser jag tredje året på utbildningen och allt går som det ska. Målet är att jobba med systemutveckling eller IT-arkitektur på något sätt. Och nu finns det verkligen inget som kan hindra mig från att nå dit."