Jane, 51 år, berättar om Reskompis - en app som ger stöd under resor med kollektivtrafik

"Jag föddes döv och förlorade synen vid 33 års ålder. Det gör givetvis att jag missar en hel del av den information som finns omkring mig. Också kommunikationen blir högst begränsad, eftersom det inte är så många som kan taktilt teckenspråk. Men jag läser med punktskrift och har en personlig assistent som hjälper mig med den information jag behöver.

Appen Reskompis ger mig information om vilka bussar som finns i närheten där jag befinner mig och kan också beskriva hur jag kan ta mig till en annan plats, via buss eller tunnelbana. Den är lätt och enkel att använda.

Allra bäst är att när jag sitter på bussen så kan jag följa precis vilka hållplatser vi är vid. Andra kan ju läsa skyltarna eller höra på utropen vilken hållplats man stannat vid och nu kan jag via punktskriftsskärmen på telefonen få precis samma information. Det är fantastiskt.

Annars är min dröm att det ska finnas ett hjälpmedel som kan förvandla alla radioprogram från tal till text. Så jag kan läsa vad som sägs i radio och "lyssna" precis som alla andra."