Telö 17

Sveriges säkerhetspolitiska läge har förändrats. Regeringen har beslutat att den svenska totalförsvarsförmågan ska återupptas. Övningen Telö 17 genomfördes därför med inriktning på utveckling och uppbyggnad av det civila försvaret inom totalförsvaret.

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört krisberedskapsövningar för sektorn elektronisk kommunikation sedan 2005.

Telö 17 ingår i en serie av övningar med syftet att öka sektorns förmåga att stödja Försvarsmakten och det civila samhället vid höjd beredskap. Övningarna ingår i sektorns utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap för åren 2017–2021.

Telö 17 bestod av två delar – utbildningar och övning – och genomfördes av PTS i samarbete med Försvarshögskolan. Målgrupperna var bland annat företagsledningar, krisledningar och kommunikatörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Dan Sjöblom, PTS generaldirektör: Övningen visade tydligt att det finns en stor vilja från hela sektorn att delta i arbetet. Nu fortsätter vi att bygga upp sektorns förmåga inför den stora totalförsvarsövningen 2020.”