Ledningskollen

Webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ledningsägare och de som vill veta var nedgrävd infrastruktur finns.

Kabelavgrävningar orsakar skador för flera hundra miljoner kronor per år. Med Ledningskollen kan den som planerar att gräva få besked om vem som äger infrastruktur inom ett visst område. Tjänsten underlättar samordning och planering av markarbeten och bidrar till att minska antalet grävskador.

I webbtjänsten finns information om ledningsägare över hela landet. Med ledningsägare avses de som äger ledningar och nedgrävd infrastruktur, det är alltså ett vidare begrepp än nätinnehavare.

Ledningskollen är ett stöd vid olika steg i byggprocessen. Webbtjänsten kan användas för följande:

  • Besked om vem som äger infrastruktur inom ett visst geografiskt område (så kallad ledningsanvisning) i samband med planering av grävarbeten.
  • Information om en nätinnehavares fysiska infrastruktur för att därefter kunna begära tillträde, samordning eller för att begära undersökning på plats eller eventuellt begära ytterligare information.
  • Samordning och informationsutbyte vid planering och projektering av framtida projekt. Förfrågningar kan göras redan under planläggnings- eller projekteringsfasen.

Ledningskollen – en del av utbyggnadslagen

Utbyggnadslagen ska underlätta för aktörer att samordna utbyggnaden av bredband. Lagen som trädde i kraft 2016 innebär rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Läs mer om utbyggnadslagen i Utbyggnadsportalen

Ledningskollen innehåller funktioner för att nyttja lagens möjligheter. Nätinnehavare kan till exempel lägga in information om hur man vill ta emot begäran av information från bredbandsutbyggare. Bredbandsutbyggare kan bevaka vissa geografiska områden för samordningsmöjligheter.

Ledningskollen är öppen för alla och gratis att använda. Webbtjänsten drivs av PTS och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät.