Utbyggnaden av 5G går fort i Sverige

2023-06-29

Inom något år kommer i stort sett alla i Sverige ha 5G-täckning.

Under senare tid har jag med stort intresse tagit del av påståenden om att ”Sverige är sämst i världen på 5G” eller att ”Sveriges usla facit inom 5G-utbyggnaden hotar hela teknikindustrins konkurrenskraft”. Det finns anledning att nyansera den framtidsbilden.

Startpunkten för att påbörja övergången till 5G i hela Europa var när frekvenser i 3,5 GHz-bandet gjordes tillgängligt för mobila kommunikationstjänster. Här var Sverige sent ute med tilldelningen av frekvensutrymmet. Orsakerna till detta kan debatteras, men det viktiga är om det innebär att Sverige därför är på efterkälken in i framtiden. Jag tror inte det.

5G-utbyggnaden har tagit fart

I oktober 2021 visar vår data att 20 procent av alla hushåll hade tillgång till 5G. Ett år senare, i oktober förra året, var motsvarande andel 57 procent. I glest bebyggda områden var ökningen ännu större från omkring 0 till knappt 30 procent.

Hur utbyggnaden ser ut precis nu, i juni 2023, har vi på PTS ingen data om. Vi kan konstatera att utbyggnaden pågår dagligen och att den går fort. De olika operatörerna anger själva att 5G-täckningen av kunderna är hög, upp till 70 procent. Mot slutet av 2023 anger alla operatörer på den svenska marknaden att 5G-utbyggnaden kommer nå stora andelar av deras kunder. Också yttäckingen av 5G utvecklas fort.

Teknikskiftet är en evolution

Den första generationens 5G-nät – som nu byggs i Sverige och andra länder – implementeras som en evolution av redan befintliga 4G-nät. Inriktningen är att öka kapaciteten för mobilt bredband. Den ytterligare funktionalitet som 5G kommer innebära ligger alltså lite längre fram i tiden.

Kort och gott innebär 5G i dagsläget mer av samma som 4G. Det är bra, men det är också viktigt att inte dra för stora slutsatser av de omedelbara effekterna när de allmänna kommunikationsnäten uppgraderas till 5G. Detta teknikskifte är, likt de tidigare skiftena från till exempel 3G till 4G, en del av en evolutionär teknisk utveckling. Den fulla potentialen av 5G kommer att vara uppnådd när det är dags att gå över till 6G.

Jag vill också slå ett slag för de lokala 5G-tillstånd som enskilda företag kan söka för sin fastighet. Dessa tillstånd möjliggör att ett företag, lokalt, kan skaffa sig tillgång till högkvalitativa mobila tillämpningar till sin verksamhet. PTS utfärdar tillstånd efter ansökan som prövas. För närvarande handlar det om cirka 100 ansökningar och de förväntas bli fler.

Tillgången till bredband med hög kapacitet är mycket god

I detta sammanhang är det värt att också lyfta fram att utbyggnaden av fast bredband via fiber har kommit långt i Sverige vilket gör att tillgången till bredband med hög kapacitet generellt sett är mycket god för svenska konsumenter och företag.  

Hur långt 5G slutligt kommer att nå är svårt att veta men ett rimligt antagande är att operatörernas 5G-täckning kommer att fortsätta utvecklas för att motsvara deras nuvarande täckning av 4G. Det innebär att så gott som samtliga hushåll, företag, fritidshus och de flesta andra platser där människor normalt sett befinner sig kommer ha en tillgänglig och säker mobil uppkoppling även i framtiden, fast med högre kvalitet.Kommentarer [2]

Gustav Eriksson
2023-08-04

Problemet är att operatörerna (Tele2, Telenor, Telia) flödar användarenheter som använder 4G och 5G med bakgrundsdata ("keep-alive"-data), som användarna förstås debiteras och enligt de protokoll som används för data användarutrustningen måste svara på, så ingen vettig användare som inte vill bli lurad vid användning av mobildata för att surfa väljer 4G eller 5G utan väljer 2G eller 3G med Telenor som inte "spammar" sina 2G eller 3G-användare med sådan "keep-alive"-data, eller Tele2 som inte gör det vid användning av 2G-data (med allt vad det innebär av hastighets och kapacitetsbegränsning). Dessutom går det ju bara att ringa telefonsamtal över 4G och 5G med de telefoner som har simkortsoperatörens inställningar lagrade i telefonens systemprogramvara ("firmware") så det är omöjligt för mindre operatörer att attrahera kunder och telefonen fungerar inte med kontantkort utomlands. "Givetvis" informerar PTS inte om detta som skulle störa propagandan för att försöka prata bort 2G och 3G från Sveriges konsumenter. Varför förvånas Börje Ekholm att 5G inte säljer i Europa?!

Patrik Sandgren
2023-08-04

Vore ju fint om PTS i egenskap av myndighet med korrekt officiell data över 5G-täckningen kan kontakta Kommissionens officiella tracker av 5G (och fd Cocom) och efterfråga att rätt data presenteras för Sverige och den utvecklingen som finns i landet. Vilken myndighet rapporterar in till fd Cocom? Uppdatering behövs i såväl DESI som på 5G observatory. https://5gobservatory.eu/observatory-overview/interactive-5g-scoreboard/ Källa för kommissionens uppgift över 5G täckning: ”5G coverage of populated areas and spectrum assignment data is sourced from the DESI index; Base station data is from the European Commission, via the Digital Decade Committee which is the successor of the Communications Committee (COCOM)”