Sverige fortsatt i fibertopp bland grannländerna

2020-09-30

Datamängden i mobilnäten växer fortfarande kraftigt i de nordiska och baltiska länderna, samtidigt som bredbandsabonnemang som ger hög kapacitet också blir allt mer populära. Detta är några av resultaten i en rapport från de nordiska och baltiska telekommyndigheterna.

I dag publiceras en sammanställning av telekommarknadsutvecklingen i de nordiska och baltiska länderna under åren 2014-2019.

Fiber och höghastighets-bredband efterfrågat - särskilt i Sverige

Den svenska fiberutbyggnaden täcker 91 procent av hushållen, om man räknar in både anslutna hushåll och sådana som finns i närheten av ett fibernät. Detta ger ett försprång till våra nordiska och baltiska grannländer. Norge ligger närmast Sverige med 71 procent.

Under 2019 ökade antalet snabba bredbandsabonnemang (100 Mbit/s) i alla länder. I Sverige finns det flest abonnemang med 100 Mbit/s eller mer, 0,32 abonnemang per invånare. Island följer efter med 0,26 per invånare. Ökningen beror på att fiberabonnemangen blivit fler. Om såväl fiberabonnemang som abonnemang via kabel-tv-nät räknas in ligger Sverige och Norge i topp med 0,34 abonnemang per person följt av Danmark med 0,30 per person. Både fiber- och kabelabonnemangen bidar till nå EUs bredbandsmål att alla hushåll ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s nedströms.

När det gäller det totala antalet fasta bredbandsabonnemang är Danmark i topp med 0,44 abonnemang per person, tätt följt av Norge med 0,41 och Sverige med 0,39.

Störst konsumtion av mobildata i Finland

Med 1,7 mobilabonnemang per invånare har Finland täten och det sedan flera år. Estland och Lettland ligger inte långt efter och i dessa länder är ökningen stor. Finland ligger även högt när det gäller konsumtion av mobildata. Finländarna konsumerar 36,3 Gbyte per invånare och månad och detta fortsätter att öka. En förklaring till den höga användningen av datatrafik i Finland är populära mobilabonnemang som har obegränsad datamängd. Även här följs Finland av Estland med 21 Gbyte och Lettland med 19 Gbyte. En förklaring till att dataanvändningen i mobilnät är lägre i Sverige med 11,1 Gbyte per person är att det i Sverige finns väl utbyggda fasta bredbandsnät som kan ta hand om datatrafiken från våra telefoner via wifi-nät.

Sverige hade dock störst antal samtalsminuter i mobilen med 293 minuter per person och månad.

Fast telefoni via det traditionella kopparnätet stängs ner på Island och i Lettland

Antalet abonnemang på fast telefoni per person och antalet samtalsminuter på fast telefoni minskar mycket i alla länder. De lettiska och isländska tidigare monopolföretagen planerar att gradvis gå över helt till ip-baserad teknik och stänga ner det traditionella kopparbaserade PSTN-nätet.

 

Högst intäkter och investeringar i Norge

De årliga intäkterna från mobila och fasta samtalstjänster och bredband var högst i Norge med 408 euro (justerat för köpkraft) per person följt av Sverige med 353 euro.

Investeringar i infrastruktur för telekommunikation var högst i Norge med 231 EUR per person. Sverige kom på fjärde plats med 132 euro per person.

Om samarbetet

Statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad av PTS motsvarighet i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic-Baltic Working Group on Statistics and Definitions, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.

Här finns en presentation med de viktigaste resultaten.Kommentarer [0]