Rapportera nu – så att bredbandsstödet hamnar rätt

2022-09-30

Nu i oktober 2022 börjar arbetet mot ett träffsäkert bredbandsstöd 2023. Ni aktörer ansvarar för att rapportera in korrekt data i PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Era insatser är avgörande för en bra byggnadsförteckning.

Ni aktörer är oerhört viktiga för att bredbandsstödet ska hamna rätt och att korrekt data blir inrapporterad. PTS arbetar ständigt med att göra själva metoden för kartläggningen så enkel som det bara går.

Vikten av korrekt rapportering

  • Korrekt rapportering nu i oktober 2022 bidrar till en korrekt och heltäckande byggnadsförteckning i bredbandsstödet våren 2023. Ett avgörande dataunderlag för en effektiv utbyggnad i områden som idag saknar snabbt bredband.
  • Bristfällig rapportering leder till att för få eller fel byggnader får stöd. Det tar längre tid innan kunderna får bredband och till att bredbandsmålen om ett uppkopplat Sverige nås.
  • Kartläggningen ger en översikt av tillgången till bredband. Underlaget är viktigt för att bedöma möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål. Uppgifterna ni rapporterar in till PTS under kartläggningen är alltså inte endast ett underlag för att få ett träffsäkert bredbandsstöd.

Vad händer efter kartläggningen?

Inför utlysningen av bredbandsstöd våren 2023 tar PTS fram en byggnadsförteckning över de byggnader som kan komma att ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt. Det är i enlighet med statsstödsreglerna och förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.

Den data som utgör grunden för byggnadsförteckningarna kommer direkt från arbetet med kartläggningen som sker hösten 2022. Kvaliteten på det som rapporteras i kartläggningen påverkar alltså kvaliteten på den slutliga byggnadsförteckningen och därmed vilka byggnader som är möjliga att söka stöd för.

Bristande rapportering ger en sämre byggnadsförteckning

PTS kan bevilja bredbandsstöd när utbyggnaden sker till ett område som idag saknar tillgång till bredband som medger nedladdningshastigheter om minst 100 Mbit/s och där det inte finns planer på utbyggnad inom de kommande tre åren.

Tyvärr har utvärderingar av föregående års insamling visat att byggnadsförteckningen i vissa fall innehåller felaktiga uppgifter. PTS har efter tilldelningen av bredbandsstöd 2021 mottagit upplysningar om att utbyggd eller planerad infrastruktur felaktigt har tilldelats bredbandsstöd.

Det rör sig alltså om projekt som innehåller byggnader som redan är anslutna till fibernät eller som är planerade att byggas med eller utan stöd från andra stödprogram.

Bristande rapportering kan alltså leda till att för få, eller fel, byggnader tilldelas bredbandsstöd. PTS vill därför understryka vikten av att svara på PTS begäran efter bästa förmåga. Uteblivna eller ofullständiga svar gör att vi kan få sämre utväxling av bredbandsstödet. Har ni frågor om hur ni ska besvara formuläret är ni välkomna att ta kontakt med PTS.

Digitala informations- och frågetillfällen

PTS erbjuder tre digitala informations- och frågetillfällen där ni aktörer kan ställa frågor om mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen.

Ni kommer även få information om kopplingen till PTS bredbandsstöd och varför det är så viktigt att svara korrekt. Välj det datum som passar dig bäst eller kontakta oss för att få hjälp med hur ni besvarar kartläggningen.

14 oktober 10.00-11.00. Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86997767025

17 oktober 11.00-12.00. Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84067051344

18 oktober 13.00-14.00.  Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83940302307

För att få regional förankring har vi bjudit in bredbandskoordinatorerna.
14 oktober: Jönköping, Halland, Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Skåne och Gotland
17 oktober: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Stockholm
18 oktober: Uppsala, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Örebro, Värmland och Västra Götaland

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

I oktober skickas begäran om kartläggningen ut till alla som är svarspliktiga.

Kontakta oss

Frågor om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning, mejla ptsbredband@pts.se

Frågor om PTS bredbandsstöd, mejla bredbandsstod@pts.se

Jens Ingman, projektledare för PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning

Erik Hultqvist, handläggare PTS bredbandsstöd


Kommentarer [0]