PTS posttjänst säkrar postservicen för de som har störst behov

2023-02-21

PTS vill säkra postservicen så att de som har störst behov av närhet till posttjänsten ska få det. Få känner till att PTS erbjuder den här tjänsten men de som använder den är mycket nöjda. Tipsa gärna en granne eller släkting om PTS posttjänst för äldre och funktionshindrade i glesbygd.

PTS upphandlar tjänsten Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd av Postnord. Tjänsten innebär att den som bor i ett hushåll som har lantbrevbärare och där alla i hushållet är över 80 år eller har en funktionsnedsättning och inte kan hämta sin post, istället kan få posten utdelad i anslutning till bostaden.

Användarna är mycket nöjda

PTS gjorde 2022 en undersökning om hur väl tjänsten motsvarar användarnas behov. Undersökningen visar att de allra flesta som använder tjänsten värderar den högt och anser att den fungerar mycket bra och underlättar vardagen. Men att det endast är sju procent de intervjuade icke-användarna om har hört talas om tjänsten. Det betyder att vi på PTS behöver bli bättre på att informera om den.

PTS fortsatta arbete

PTS vill att fler ska få tillgång till tjänsten varför vi under hösten 2022 sjösatte en informationskampanj för att göra tjänsten mer känd och använd bland de som har behov av den. Startskottet var att Postnord fick i uppdrag att genomföra ett pilotförsök med utskick av information till äldre i Norrbotten, Borås/Ulricehamn och Kristianstad/Hässleholm. Resultatet blev att antal användare ökade med 25 procent, vilket visar att det finns ett behov av tjänsten.

Nu vänder vi oss till potentiella användare i fler områden. PTS har gett Postnord i uppdrag att under 2023 genomföra informationsutskick i fler delar av landet.

Så här ansöker du om tjänsten

Tjänsten vänder sig till personer som, på grund av ålder över 80 år eller funktionsnedsättning, inte har förmåga att hämta sin post i ordinarie postlåda. Syftet är att möjliggöra för de som har svårt att ta sig till en lådsamling att ta del av posttjänster och få post utdelad vid tomtgräns eller bostad. Tipsa gärna folk du känner att ansöka: Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd | PTSKommentarer [0]