PTS cyberförsvarsövning

2022-12-02

Informationsdelning och samverkan stod i fokus när PTS arrangerade en teknisk övning inom sektorn elektronisk kommunikation.

Under två dagar, 29-30 november, genomfördes PTS CDX 2022, (CyberDefenceExercise) en teknisk övning tillsammans med deltagare ur sektorn elektronisk kommunikation. Övningen genomfördes på FOI:s cyberanläggning Crate i Linköping där fristående IT-miljöer kan byggas upp som sedan kan utsättas för cyberangrepp.

Incidenthantering och informationsdelning

Det var ett 15-tal tekniska experter från operatörer som övades och därutöver deltog ytterligare ett antal representanter från operatörer i övningsledningen.

Syftet med övningen var att öva incidenthantering i form av identifiering och analys av hot men framförallt att öva informationsdelning på ett strukturerat sätt och samverkan mellan aktörer i syfte att öka den kollektiva förmågan att hantera cyberhot.

PTS första övning om cyberhot

Det här var den första renodlade cyberförsvarsövningen i PTS regi och som beställare av övningen var det glädjande att se vilken utveckling som åstadkoms med bara 2 dagars övning. Detta möjliggjordes tack vare de kompetenta deltagarnas stora engagemang. Övningen genomfördes som ett led i PTS utbildnings- och övningsstrategi.

Om PTS arbete med totalförsvar

PTS ansvarar för att beredskapssektorn elektronisk kommunikation och post ska ha en god förmåga för att kunna hantera såväl kriser som ett läge av höjd beredskap. Den här övningen är ett exempel på de förebyggande åtgärder som PTS genomför tillsammans med sektorns aktörer.Kommentarer [0]