Ökat fokus för PTS i frågor om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

2019-12-10

PTS var på plats den 3 och 4 december när Tillväxtverket bjöd in till två dagar med sammanhängande konferenser på temat hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling – politikområden som ökar i betydelse.

Som en av flera särskilt utpekade myndigheter deltar PTS i samverkan mellan nationell och regional nivå där arbete pågår för hållbar utveckling i hela landet, med sikte på den framtida regionala tillväxt- och sammanhållningspolitiken. Tillväxtverket har i uppdrag att stödja och följa utvecklingen av det nya politikområdet landsbygdsutveckling och har sedan tidigare i uppdrag att göra detsamma inom den regionala hållbara tillväxten.

Första dagen var representanter från regioner och kommuner inbjudna för att tillsammans med representanter från de utpekade myndigheterna samlas och diskutera frågor med särskilt fokus på samverkan inom de strategiskt fortsatt viktiga områdena innovation och företagande, kompetensförsörjning samt infrastruktur och attraktiva miljöer med sikte på 2030.

PTS deltog i tematiserade dialoger inom bl.a. området infrastruktur och attraktiva miljöer i städer och landsbygder. Här fick PTS möjlighet att presentera och diskutera betydelsen av samverkan inom den digitala infrastrukturens område där det kommande nya nationella bredbandsstödet genererade många konstruktiva samtal.

Föreläsning vid konferensen

Andra dagen träffades de utpekade nationella myndigheterna med särskild betydelse för den regionalt hållbara tillväxt- och landsbygdspolitiken i sitt nätverk för att bl.a. diskutera behovet av den statliga närvaron i hela landet och hur hållbarhetsdimensionen kan stärkas i tillväxtarbetet.

Tillväxtverket konstaterar att: ”Stora förändringar i samhället påverkar hela Sveriges utveckling. Detta märks tydligast regionalt och lokalt. Ingen enskild aktör kan hantera följderna av urbanisering, åldrande befolkning eller påverkan på klimat-och miljö. Därför blir det allt viktigare med ett samspel över både styr-nivåer och sektorsområden”.

- Detta sätt att se på utvecklingen och arbeta hänger väl ihop med PTS arbete inför 2020 där vi i vår verksamhetsplanering tar ett samlat grepp kring landsbygds- och glesbygdsfrågorna både i frågor som rör utbyggnaden av den digitala infrastrukturen och inom service- och betallösningar, säger PTS enhetschefer Maria Sörman och Nicklas Liss-Larsson.

Tillväxtverket presenterade under dagarna ett antal rapporter som finns att ta del av här:

Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt (pdf)

Regionalt tillväxtarbete efter 2020 – Regioners framtida prioriteringar (pdf)

 


Kommentarer [3]

Mariann Berglund
2020-01-03

Läste det Roy skrivit. Och håller fullkomligt med honom. Jag bor två mil utanför en stor stad. Har haft alla möjliga teleoperatörer. Och vanliga telefonnätet har dom monterat ner här. För det blev för dyrt att laga. Har sen jag köpt mobil, haft hur som med täckningen. Går oftas inte att ringa eller komma ut. Och om jag råkar göra det så kan man höra halva samtal. Så ofta sitter jag och ropar hallå undersamtalets gång. Har anmält till jo som efter ca två dagar blev det en avsevärd skillnad.Men sen likadant igen och förra sommaren så gick det inte en gång när det bröts. Och det stod samtalet misslyckades. Telia hade jag.men dom går aldrig att få tag i eftersom samtalet alltid bröts innan jag kom fram. Mailade flera gånger fick oförskämda svar samt betala hela fakturan fast jag inte kunde använda mobilen . Har nu bytt till annat bolag. Som det visade sig att där hade jag ingen mobil alls att använda på 4 dagar. Ingen kunde ringa .Fick mess att den o den ringt. Jag kunde heller inte ringa ut. Så här jag haft det i ca sex år sen dom tog bort vanliga telefonledningarna. Kan gå ut på vägen och prata .Eller funderar på att bygga en varmbonad telefonkiosk vid vägen. Men grannen nära tomt i tomt här Inga problem med mobiltelefonen. Och jag bor i ett trähus från -30 talet. Så det är inte väggarna. Men kan vara skogen bakom. Men men.. Har iaf. Fått upplysning om att jag har tre stora mobilmaster inte alls långt från mig. Men själva "sändningen" från alla tre slutar väl exakt där jag har mitt hus!! Alla vänner som kommer på besök här samma problem! Får lov att gå ut en bit och ringa. Det är ingen av dom stora mobiloperatörerna som vill ta något ansvar för 1 människa (iaf jag här) Och Tycker det saknas ord det är iaf 2020 om en månad. Och jag själv.. Och kan inte ringa!! Bor heller inte uppe i Jukkasjärvi som man kan tro! Bor i mellan Sverige. Men som sagt. Jäkla sandlåda .Och bara massa skit prat. Och inget händer. Men TÄNK om det bott någon höjdare eller så här!! Ja då hade dom haft mobiltäckning! Vi kanske skulle börja med röksignaler igen. Dom kommer iaf upp i skyn. Vilket signalerna på alla dyra fina master inte gör! DET SAKNAS ORD!! Telefonen fungerade hurbra som helst på -70, -80 -90 talet sen så. 2020 INGEN TELEFON ALLS jösses!! Vilket skämt. Ja som sagt, risbönderna i Kina, dom kan ringa dom! 😂😂

Bo Lindemark
2020-01-03

I vilken utsträckning är landsbygdens fibersystemen säkrade för funktion vid olika sorters strömavbrott och täcker PTS specifikationer/rekommendationer sådant tillräckligt konkret? Finns det någon kommentar? Bo Lindemark

Roy
2019-12-19

Jösssees! Jag har nu under två dagar spenderat många långa timmar och läst ofantligt mycket här på PTS sajt och i jämförelse med mig som snart är 70 bast förefaller ni på verket vara bra mycket gaggigare än någonsin jag. Bäst att sluta läsa då mitt förtroende för PTS avtar proportionerligt till läsandet. Ett par tramsigt självförhärligande och verklighetsfrämmande artiklar till och tilliten för myndigheten träder in i fritt fall. Vi, dvs min fru och jag, bor norr om Bohus vid Vättlefjäll och vår digitala verklighet består av 4G LTE med ett uppmätt snitt genom 205 mättillfällen från maj till idag 2019-12-18, för nedl. på 2,00 Mbit/s, för uppl. på 1,04 Mbit/s samt svarstid på 122,68 ms. Vid endast två mättillfällen har vi haft tvåsiffrig nedladdning. Långa tider går trafiken inte ens att mäta. I ljuset av att min fru driver en webbutik och att nätet, TV samt telefoni helst ska funka åtminstone till 95 % är bandbredden rena skämtet. Mellan 16-19 kan vi lika gärna pyssla med annat. Härvidlag spelar det ingen roll vilket telekomföretag som anlitas. Vi har testat samtliga och samtliga är rena dyngan. Det är för oss begreppsmässigt obegripligt att nu aktuella leverantörer överhuvud kan komma i fråga eller är kraven så lågt ställda att vilket blåbär som helst kan ge sig in i den synnerligen lukrativa telelurbranschen. Vi upplever att PTS ursäktar och håller leverantörerna bakom ryggen då verket lämnar väldigt många orsaker till slöa bredband men utelämnar den allra viktigaste, nämligen den stora tillströmningen av kunder utan motsvarande investering och uppdatering av tekniken. Vi bor 1,5 km från närmsta mast och tjugofem minuter från Sveriges andra största stad... Vi har köpt antenner för SEK 2 000,00 med ett fullständigt verkningslöst resultat. Som jämförelse konstateras att vi inte har tillnärmelsevis lika bra uppkoppling som de risodlande bönderna i de djungelklädda gränstrakterna mellan Thailand och Burma vilket i denna kontext lämnar Sverige som ett veritabelt u-land. PTS hållning gentemot oss konsumenter ligger bortom det storvulna tugget i samma nivå som om vi skulle uppmana våra kunder att banta sig ner i våra plagg eller äta upp sig till plaggens passform, rent oförskämt mao. Ambitioner och goda föresatser är väl trevligt men ersätt målbilder och hurtiga anmaningar med reellt verkningsfulla åtgärder. Vi kommer pga av marknadens oförblommerade girighet (för få abonnenter) aldrig att beredas tillgång till fiber, eller ja, möjligen om tjugo år då min fru är lika gammal som jag är nu, men då är den sannolikt mindre intressant för min del. Det vore därför faktiskt ett dåd av forn storhet om någon av er skulle äga förmåga att tänka utanför de traditionella och starkt begränsande ramarna och se till att fibern tillsvidare dras på befintliga telefonstolpar. Där finns stora pengar att både spara och tjäna enbart på att släppa ett orimligt inkrökt och obsolet synsätt. Till yttermera visso är vi boende vi foten av Vättlefjäll onekligen levande bevis på att PTS sju övergripande mål enbart är ett rent önsketänkande. Jag ser inte hur, på vilket sätt vi kommer i åtnjutande av alla de, i och för sig rimliga, men för vår del ännu inte infriade löftena. Vi kan inte se några objektiva skäl till varför vi ska betala lika mycket som de vilka får valuta för sina pengar. Det är därför självfallet synnerligen stötande att telekombolag köper Tv-media. Snälla, handen på hjärtat, det är skämmigt att läsa ”PTS åtgärder för att ge hushåll och företag tillgång till grundläggande internetuppkoppling och telefoni”. Det är tvivelsutan att hänföra till kategorin för bra för att vara sant. En sådan omtanke eller empati finns möjligen bland myndighetens personal som privatpersoner. Emellertid tror jag inte för ett ögonblick på att något hushåll och/eller företag lämnats det stödet. Att funktionshindrade erbjuds support beror endast på EU-krav men att en svensk tillsynsmyndighet frivilligt skulle lägga ut sig för någon medborgare finns, enligt min mening, naturligtvis inte.