Mycket på gång inom digital inkludering

2021-09-28

Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. Tjänster, teknik och kommunikation behöver vara inkluderande och bidra till att alla kan vara delaktiga i samhället, oavsett förmåga och förutsättningar. PTS arbetar på flera sätt för att stärka utvecklingen, och här är några exempel på vad som är på gång inom vårt ansvarsområde.

PTS gör en rad insatser på Digitalidag

PTS genomför en rad aktiviteter under temadagen Digitalidag den 15 oktober.

Syftet med dagen är att "inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen." Mer information finns på www.digitalidag.org.

För det första har PTS tagit fram en informationsbroschyr i pappersformat som delas ut under Digitalidag. Broschyren vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. Den berättar om hur man kan ta ett första steg och vad som kan vara bra med digitala tjänster.

Broschyren finns än så länge på svenska och engelska men kommer även översättas till fler språk, inklusive teckenspråk. Här kan du ta del av broschyren.  

Ytterligare en insats är att erbjuda telefonservice under dagen. Vem som helst kan då ringa 010-550 25 00 och få svar på enkla frågor och vägledning i att komma igång med digitala tjänster.

Insatsen kommer att utvärderas och erfarenheterna samlas in. PTS ser det som en viktig källa till att utforska behovet och för potentiell utformning av stöd för de som är i digitalt utanförskap och har begränsade kanaler att få information och hjälp.

PTS innovationstävling under lupp

Regeringen har gett PTS i uppdrag att göra en oberoende utvärdering av nytta och samhällseffekter av PTS innovationstävling under perioden 2010–2020. Under tiden är tävlingen pausad.

PTS innovationstävling har genomförts sedan 2010. Det övergripande syftet är att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter oavsett funktionsförmåga enligt principen om universell utformning. Målet är att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättra vardagen för många. Genom PTS innovationstävling får vinnande företag och organisationer finansiering av tjänste- och produktutveckling på upp till tre miljoner kronor. Det sker även utbildningsinsatser.

De vinnande projekten utvärderas i tre års tid efter projektets avslut. Det har skett varje år sedan 2012. Årsuppföljningen visar att andelen vinnare som inte har lyckats så bra sjunker år från år. PTS ser en tydlig uppåtgång de senaste fyra åren i de projekt som har nått volymspridning och skapar påtaglig effekt för många eller stor effekt för färre.

Den utvärdering som nu är beställd kommer att utföras av konsulter som inte tidigare har varit involverade i tävlingen. Den har ett bredare perspektiv och kommer att undersöka fler faktorer än den befintliga årsgenomgången. PTS räknar med att uppdraget kommer att vara klart mot slutet av året.

Läs mer om PTS innovationstävling.

Myndighetsgemensam sajt lanseras i december

PTS lanserar webbplatsen Digin.nu i december. Webbplatsen ska ge både offentliga och privata aktörer information, vägledning och inspiration om digital tillgänglighet och digital inkludering.

Här kommer målgrupperna att exempelvis hitta vad de ska göra enligt lag och hur de kan arbeta praktiskt för att öka sin digitala tillgänglighet.

Webbplatsen tas fram av PTS tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Ökad användning av inkluderande telefonitjänster under pandemin

Pandemin med sina restriktioner satte under våren 2020 oss alla på ett snabbtåg mot ökad digitalisering. Plötsligt skulle allt ske digitalt.

Tidigare kunde de som behövde stöd av en teckenspråkstolk eller skrivtolk få det på plats, men det var ofta svårt eller omöjligt under pandemin. Dessutom ringde alla i samhället betydligt mer för att få information och rådgivning. Det har lett till att PTS kostnader för de tre samtalsförmedlande tjänsterna (Bildtelefoni.net, Teletal, Texttelefoni.se) steg med 18 procent från 66,3 miljoner kronor 2019 till 78,4 miljoner kronor 2020.

Under 2021 ligger kostnaderna för de tre samtalsförmedlande tjänsterna fortsatt på samma nivåer som under 2020. Kanske har vårt sätt att arbeta, kommunicera och leva ändrats permanent?

Läs mer om PTS inkluderande kommunikationstjänster.


Kommentarer [0]