Medborgarnas behov ska styra digitaliseringen

2022-05-19

Efter två år med bara digitala konferenser och möten har jag äntligen fått möjlighet att åka till en fysisk mässa. Jag har varit på Vitalis, en konferens och mässa kring e-hälsa, framtidens vård och omsorg, i Göteborg.

Jag representerade PTS arbete på Socialstyrelsens spår om digital inkludering.  Andra som deltog på det här spåret var Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet och SKR + modellkommunen Borås stad. Syftet var att visa på vikten av samarbete. Det visar på hur vi genom våra respektive ansvarsområde kompletterar varandra och bildar en helhet. Förutom myndigheters ansvarsområden behöver vi också samarbeta med kommuner och civilsamhället för att för att få en rättvis bild av hur behoven ser ut hos medborgarna. Och Socialstyrelsens generaldirektör ramade in konferensen med att poängtera just detta, att det inte handlar om att digitalisera för digitaliseringens skull utan att vi måste utgå från medborgarnas behov och se till att alla kan använda det digitala.

Samhället kan göra mer för att undanröja hinder

Själv har jag haft tur att kunna jobba på distans och har bara ökat min digitala användning genom till exempel att handla mat och läkemedel samt att sköta andra nödvändiga och mindre nödvändiga ärenden på internet. Men alla har inte samma möjligheter, förutsättningar och kunskaper. Det finns många som sällan eller aldrig använder digitaliseringens möjligheter, kanske för att inte känner att det är något för dem, kanske för att det är för dyrt, kanske för att man inte har tillräcklig kompetens eller kanske för att man inte har kommit igång med att använda de kunskaper man har. Det finns fortfarande mycket som kan göras i samhället för att undanröja hinder för den som vill vara mer digital och det jobbar vi med på många olika sätt genom till exempel reglering och tillsyn. Det kan också handla om sådant som informationsspridning och utbildning.

Verktyg för att stötta digitala nybörjare

PTS har till exempel tagit fram webbplatsen Digitalhjälpen för att göra vardagen lite lättare för digitala nybörjare. Där finns material som kan vara användbart både för den som själv är digital nybörjare eller den som stöttar någon som vill lära sig mer om digitala tjänster.

Just nu håller vi även på att ta fram en utbildning för den som vill lära sig mer om hur man kan stötta andra att lära sig mer om digitalisering, att bli en digital coach. Kanske möter du personer i ditt yrke, i en förening du är aktiv i eller kanske du brukar stötta någon anhörig. I utbildningen kan du hitta inspiration till att coacha någon, kanske genom att hitta motivation eller kanske hur det funkar med uppkoppling eller något helt annat.

Mer information

PTS arbete med digital delaktighet www.pts.se/digitaldelaktighet

Digitalhjälpen www.pts.se/digitalhjalpen

 Kommentarer [0]