Internationellt arbete för tillgång till bredband

2021-05-07

Tillgång till bredband har på samma sätt som elektricitet blivit en integrerad del av våra liv. Nu har OECD tagit fram en ny rekommendation om tillgången till bredband.

Pandemin har visat betydelsen av att ha tillgång till snabbt bredband, vilket blivit en förutsättning för de som arbetar på distans, för studier, för vårdmöten, för bankärenden och för digitala tjänster i allmänhet. Även om Sverige har kommit långt i bredbandsutbyggnaden är inte alla med. Mycket behöver göras för att alla ska kunna vara delaktiga i den digitala omställningen. Det samma gäller för människor i alla länder runt om i världen.

Rekommendation från OECD

För att bidra till utvecklingen har OECD tagit fram en ny rekommendation om Broadband Connectivity som antagits av alla 37 medlemsländer och Brasilien.

Rekommendationen ger vägledning till regeringar och regleringsmyndigheter för att etablera snabbt bredband för alla på ett likvärdigt sätt. Rekommendationen bygger på fem grundläggande principer:

  • Främja konkurrens, investeringar och innovation för utveckling av snabbt bredband.
  • Eliminera digitala klyftor och underlätta utbyggnad av bredband.
  • Säkerställa resilienta, pålitliga och säkra bredbandsnät.
  • Minimera negativ miljöpåverkan av bredbandsnät.
  • Regelbundet utvärdera bredbandsmarknader.

OECDs nya legala instrument för bredband är en revidering av en rekommendation om bredband som antogs år 2004. Arbetet har drivits inom OECDs arbetsgrupp för Communications Infrastructure and Services Policies (WPCISP) där jag är ordförande. Vi hade ett antal virtuella möten under 2020 då det gällde att få alla länder att ställa sig bakom texten, vilket inte var helt lätt. Men till slut lyckades vi och arbetet avslutades med att OECD Council antog rekommendationen i februari 2021.

Inspiration för fortsatt utvecklingsarbete

Frågan om tillgång till snabbt bredband är på agendan i alla huvudstäder, vilket understryker betydelsen av bredband för att människor ska kunna fungera i det digitala samhället. I framtagandet av rekommendationen drev Korea på för den skulle innehålla aspekter om att QoS ska mätas, Storbritannien drev på för vägledningen om spektrumstrategi, som ska vara effektiv, transparent och förutsägbar, samt stödja innovativa ansatser, samt att många länder drev på att snabbt bredband ska vara tillgängligt för alla och att tjänsterna ska vara prisvärda.

Även om Sverige ligger långt fram i utvecklingen av snabbt bredband finns det en hel del att inspireras av i rekommendation för att säkerställa en fortsatt positiv utvecklingen av den svenska bredbandsmarknaden.

Läs mer

Klicka här för att läsa mer om lanseringen.

Klicka här för att läsa mer om rekommendationen.


Kommentarer [0]