Digitalisering en dominerande fråga på landsbygdskonferens

2019-10-16

PTS deltog vid SKL:s och Tillväxtverkets landsbygdskonferens den 15/10 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Diskussionerna om digitalisering lockade många åhörare.

Årets stora konferens var en viktig temperaturmätare som ägnade sig åt de stora frågorna inom landsbygds- och näringspolitik. Ungefär 250 deltagare från kommuner, regioner, ideella föreningar, kommunala och regionala bolag samt statliga myndigheter var på plats.

Per Callenberg, som är landsbygdsminister Jennie Nilssons statssekreterare, inledde med att presentera regeringens landsbygdspolitik. Numera är jordbruks- och landsbygdsfrågorna flyttade till Näringsdepartementet och är därmed bättre integrerade i alla politikområden, enligt Callenberg, som också betonade att tillväxtpolitiken numera  är ett med landsbygdspolitiken. Statssekreteraren lyfte fram regeringens finansiering av ett nytt bredbandsstöd som en viktig del i regeringens satsningar.

Digitaliseringsfrågor var en av de större punkterna som diskuterades under konferensen och som drog till sig många åhörare under för- och eftermiddagens seminarier och hade fokus i både kommunala och regionala samhällsplaneringsinitiativ och i Tillväxtverkets aktuella utlysningar för att stärka lokal digital konkurrenskraft.

PTS divisionschef Björn Blondell deltog i en paneldiskussion med ett antal myndighetschefer från Jordbruksverket, Kulturrådet, Trafikverket och Tillväxtverket och pratade om hur viktigt det är att ge alla medborgare goda möjligheter att delta i den pågående digitaliseringen. Det förslag till ett nytt bredbandsstöd som PTS just nu arbetar med att ta fram var en av de åtgärder som nämndes.

Paneldeltagare

Budskapet från PTS sida under konferensen kokade ner till att PTS behöver göra mer för att främja den digitala utvecklingen. Det behövs fortsatta insatser för att alla ska kunna ta del av de viktiga digitala tjänster som erbjuds och som kommer att erbjudas än mer framöver. Här är ett nytt bredbandsstöd en åtgärd men även mer innovativa lösningar kommer att behövas för att nå regeringens bredbandsmål och för att fler ska inkluderas i utvecklingen, enligt Blondell.  


Kommentarer [0]