Dan Sjöblom är ordförande för GSR under 2020

2020-09-22

Den 1-3 september var Dan Sjöblom ordförande för seminariet ”Global Symposium for Regulators” (GSR) 2020.

GSR grundades för att stärka och stabilisera samarbetet av reglering för tillsynsmyndigheter som arbetar med Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

GSR2020 är en global mötesplats där beslutsfattare kan mötas för att diskutera lösningar på de många utmaningar som regleringsmyndigheterna ställs inför. För närvarande försöker vi alla hantera COVID-19-pandemin och därför är samarbete och en gemensam IKT-reglering viktigare än någonsin. 

Dan Sjöblom

GSR tillhandahåller kunskapsutbyte för att möjliggöra en inkluderande dialog och förstärkt samarbete för att hjälpa länder att uppnå ett mer inkluderande informationssamhälle. Under den pågående krisen av Covid-19 har betydelsen av tillgång till Internet blivit allt mer instrumentell för samhället i stort, vilket har synts inom en rad sektorer, såsom: hälsa, utbildning och ekonomi.

GSR-20 ökar det internationella samarbetet och ge möjlighet att dela erfarenheter och identifiera och utveckla regleringsverktyg och metoder för att ge en trygg och säker internetanslutning runt om i världen. Varje år avslutas GSR med att tillsynsmyndigheter antar en uppsättning riktlinjer för bästa praxis och så var fallet även i år. En rad ”best-practice-guidlines” antogs den 3 September.

I 20 år har FN:s internationella telekomunion (ITU) varit ansvarig för att anordna GSR, som samlar tillsynsmyndigheter från hela världen för att dela sina åsikter och erfarenheter om de mest pressande regleringsfrågorna. I år leder Dan Sjöblom GSR och håller i ordförandeklubban.

 


Kommentarer [0]