Brev på villovägar

2022-02-07

Har du skickat ett brev som inte kommit fram? Det kan finnas hos PTS, enhet för saknade brev som årligen tar hand om 300 000 brev som inte går att dela ut av någon anledning.

Många brev skickas till fel adress, har fel postnummer eller saknar namn på den brevet ska till.

Om brevet inte heller har en komplett avsändaradress med för och efternamn, adress, postnummer och ort kan postoperatörerna inte heller nå avsändaren

Samma sak gäller för brev som postoperatören aviserat både mottagare och avsändare via ett ombud.

Brev till USA

Ett annat uppmärksammat exempel på obeställbara brev är brev till USA som inte går att skicka från Sverige utan korrekt a uppgifter om mottagare, avsändare och tulldeklaration, se här hur du ska göra för att brevet ska lyckas nå ut från Sverige. Skärpta krav på försändelser till USA (Postnord)

Hur skriver man en adress egentligen? (Postnord)

Du kan söka brev hos PTS, men är det länge sedan det skickades finns det anledning att tro att det är avvecklat, PTS arkiverar brev i 2 månader innan det förstörs. PTS har inte möjlighet att arkivera alla typer av innehåll som till exmpel mat, provrör med laboratorietest och sådant som kan innebära fara för våra handläggare.

Anmäl på vår e-tjänst

Enklaste sättet är att höra av dig på är via vår e- tjänst  https://etjanster.pts.se, där du får ett svarsmejl att vi tagit emot din anmälan om saknat brev, vi får på så sätt dina korrekta uppgifter om brevet och återsänder brevet om det av postoperatören skickas som obeställbart till PTS

Saknar du möjlighet att använda e-tjänsten går det bra att ringa 08 678 5500 vardagar 9 – 11.00


Kommentarer [0]