PTS-bloggen


PTS arrangerade workshop för Nigerias regleringsmyndighet

24 april 2020

Nigerias regleringsmyndighet NCC (Nigerian Communications Commission) hörde under hösten 2019 av sig till PTS och SPIDER (The Swedish Program for ICT in Developing Regions) med en förfrågan om vi hade möjlighet att hålla en workshop om telekomreglering.Kommentarer [0]Bredbandsstöd behöver prioriteras

19 februari 2020

För några veckor sedan offentliggjorde vi i vilka regioner PTS bredbandsstöd för 2020 kommer att beviljas. I Värmland, Blekinge, Västra Götaland och Västernorrland blev reaktionerna positiva. På andra håll i landet hade man nog hoppats på ett annat utfall av våra beräkningar. Vi är väl medvetna om att många regioner och kommuner kämpar för ett bra bredband till alla medborgare – och att utbyggnad i hela Sverige är grundläggande i ett digitalt inkluderande samhälle. Jag vill därför berätta om varför vi valt just dessa regioner, och hur vi tänker kring resten av landet.Kommentarer [1]Cybersäkerhet i 5G-nät: EU presenterar en verktygslåda med omfattande säkerhetsåtgärder

3 februari 2020

EU:s medlemsstater har tagit fram en verktygslåda med säkerhetsåtgärder för 5G baserat på den riskbedömning som gjordes under 2019. PTS har deltagit i arbetet.Kommentarer [0]