PTS-bloggen


NTSG – frivillig samverkan för krishantering inom elektronisk kommunikation

13 maj 2019

Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja att infrastruktur för elektronisk kommunikation återställs vid allvarliga kriser. I gruppen ingår privata företag, myndigheter och affärsdrivande verk. NTSG har även administrativt stabsstöd av Svenska lottakåren.Kommentarer [0]Pilotprojekt på Gotland: utökad reservkraft till mobilnäten för att hantera långvariga strömavbrott

9 maj 2019

Telefoni och internet behöver el för att fungera. I värsta fall kan avbrott i elförsörjningen påverka möjligheten att nå nödnumret 112. Post- och telestyrelsen (PTS) inleder ett pilotprojekt på Gotland för att säkerställa att yttäckande mobilnät fungerar även vid långvariga strömavbrott.Kommentarer [0]Vad kan hända vid Brexit?

29 april 2019

Vad kan Brexit få för konsekvenser för telefoni och posttjänster?Kommentarer [0]