PTS-bloggen


Många saknade brev skapar hög belastning

2 september 2019

Postnord har den senaste tiden börjat kräva betalt för brev som inte har tillräckligt många frimärken. Det har lett till hög belastning vid PTS enhet för saknade brev.Kommentarer [4]Rivstart med nytt bredbandsstöd i sikte

26 augusti 2019

Under hösten arbetar PTS med ett regeringsuppdrag för att ta fram en ny modell för ett statligt bredbandsstöd. Under sommaren ställde PTS en rad frågor till intressenter om några viktiga vägval i arbetet framåt.Kommentarer [0]Nätverks- och samverkansträff med tillgänglighet i fokus

3 juni 2019

I tisdags träffades runt 50 personer från nätverket för myndighetssamverkan om IT-tillgänglighet (MITT-nätverket). Träffen var på Kammarkollegiet och många intressanta ämnen diskuterades.Kommentarer [0]