Kontakt


Tobias Willstedt

Projektledare för uppdraget Bryt isoleringen på enheten för digital delaktighet, PTS

4 februari 2021


Ulrika Gani

PTS enhet för digital delaktighet

19 maj 2022


Åsa Gustafsson

Jurist på PTS postavdelning

4 oktober 2018


Åsa Möller

Chef PTS digitaliseringsavdelning

16 maj 2022