Kontakt


Rita Hammarstedt

Tf. chef, enheten för robusthet och beredskap

30 maj 2018


Sandra Wissting

Digitaliseringssamordnare på administrativa avdelningen.

19 november 2018


Sara Andersson

Chef för avdelningen för samhällsfrågor

3 april 2018


Staffan Lindmark

Chef enheten för säker och konfidentiell kommunikation

3 maj 2018


3 april 2018