Kontakt


Ove Landberg

Ove Landberg, chef för enheten för robusthet

9 maj 2019


Peter Ekstedt

Presschef på kommunikationsavdelningen

3 april 2018


Peter Wallström

Senior rådgivare på avdelningen för säker kommunikation och Sveriges National Liaison Officer to ENISA

22 mars 2019


Pär Lannerö

Projektledare Vägledning för webbutveckling

3 april 2018


Pär Lindberg

PTS enhet för postfrågor.

1 april 2019