Kontakt


Marlena Molak-Brindell

Enheten för digital delaktighet

31 januari 2020


Mats Idberg

Projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning Sekreterare i NTSG

3 april 2018


Morgan Westring

Internationell samordnare på spektrumavdelningen

3 april 2018


Ola Bergström

Chef, staben för internationella frågor

3 april 2018


Olof Bjurö

Chef PTS postavdelning

26 november 2018