Kontakt


Lena Fagerström

Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, Divisionen för myndighetsstöd

3 juni 2019


3 april 2018


Linus Kilander

enheten för säkra kommunikationstjänster

25 oktober 2019


Lotta Smiderstedt

PTS enhet för spektrumtillsyn

4 februari 2019


Maria Sörman

Chef för enheten för bredbandsstöd

3 april 2018