Bredbandsstrategin

Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi - för ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Regeringens nya bredbandsstrategi är nu publicerad och här finns tydliga mål för alla medborgare och företag i Sverige. De viktigaste målen i strategin är följande:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Barn med dator Garanterad tillgång till internet

Regeringen har gett PTS i uppdrag att se över garanterad tillgång till internet.

Par med dator Bredbandsutbyggnad

Information om hur PTS arbetar med bredbandsutbyggnad

barn med dator Kommuner och regioner

Kommuner och regioners arbete med bredbandsutbyggnad

folk på stureplan Uppdrag till PTS

PTS har fått flera uppdrag med anledning av strategin.