PTS beslutar om regler för att främja konkurrensen

2017-02-20

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om konkurrensfrämjande reglering avseende marknaden för fast samtalsterminering. PTS konkurrensfrämjande arbete syftar till att skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

PTS beslut säkerställer att operatörer som terminerar samtal i sina fasta nät även fortsättningsvis ska släppa in samtalstrafik från andra operatörer, till ett pris som är baserat på kostnaderna. Syftet med beslutet är att skapa goda förutsättningar för konkurrens på den fasta telefonimarknaden.

PTS beslut omfattar operatörerna BT Nordics Sweden AB, Colt Technology Services AB, ComHem AB, Devicom AB, DGC Access AB, Easy Telecom i Stockholm AB, First New Media Scandinavia AB, Götalandsnätet AB, Hi3G Access AB, Intelecom Sweden AB, IP-Only Telecommunication AB, Orange Business Sweden AB, Quicknet AB, Telavox AB, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, Telia Company AB, Unicorn Telecom AB, Verizon Sweden AB och Voice Integrate Nordic AB.

Läs mer om denna marknad

Beslut om prisskyldighet

Beslutet innebär också att PTS slår fast vilka högstapriser som ska gälla för fast samtalsterminering.

Sedan den 1 juli 2014 har PTS möjlighet att fastställa prisnivåer direkt i beslutet. Detta skapar ökad tydlighet och minskar osäkerheten när det gäller prisnivåerna.

Priserna räknas ut utifrån den senaste och mest aktuella versionen av LRIC-modellen hybridmodell version 10.1. När en ny kalkylmodell (BU-LRIC-modellen) finns på plats kommer PTS att ompröva och uppdatera prisskyldigheterna utifrån denna.

Följande högstapriser ska gälla för fast samtalsterminering:

Terminering enkelsegment: 0,66 öre/minut

Terminering dubbelsegment: 1,07 öre/minut

Klicka här för att läsa besluten

Följ arbetet med marknaderna på PTS webbplats

För mer information: 
Lars-Göran Hansson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-640 58 34
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.