Inbjudan till aktörsmöte om PTS konkurrenstillsyn första halvåret 2017

2017-06-07

PTS bjuder in aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation till ett möte om myndighetens konkurrenstillsyn första halvåret 2017.

Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117, Stockholm
Dag: tisdag den 20 juni, 2017
Tid: kl. 09:00-10:30

Vid mötet kommer PTS att informera om

  • Genomförd tillsyn
  • Uppnådda resultat 
  • Prioriteringar inför andra halvåret

Mötet har flera syften:

  • Ökad insyn i PTS tillsynsarbete för att skapa en god grund för dialog kring relevanta tillsynsområden och prioriteringar
  • En möjlighet för aktörerna att ställa frågor och föra fram synpunkter
  • Ett tillfälle för PTS att fånga upp förändringar på marknaden som kan påverka kommande tillsynsarbete

Anmälan med företag och namn på deltagare görs till roger.gustafsson@pts.se senast den 19 juni 2017.