PTS har inventerat spektrumutnyttjandet i höga frekvensband

2017-05-12

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en inventering av hur frekvenser i frekvensband över 6 GHz används.

Inventeringen ska ge en grund för myndighetens arbete med att analysera utbud och efterfrågan samt för samhällsnyttoanalyser inför spektrumtilldelningar. Rapporten visar också på den faktiska användningen av spektrum i höga frekvensband, vilket PTS kommer att använda för framtida analys och planering av frekvensområdet.

Läs mer i rapporten Inventering av frekvensanvändning över 6 GHz.

För mer information:

Magnus Wikberg, spektrumavdelningen, tfn: 073-644 57 17