Informationsmöte angående regeringsuppdrag om frekvensplanering för analog kommersiell radio

2017-02-13

Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) bjuder in till möte för att informera om status i arbetet med PTS:s regeringsuppdrag om frekvensplanering för analog kommersiell radio (Ku2016/00937/MF) och MPRT:s påbörjade arbete med att ta fram en strategi för utlysning och tillståndsgivning av de nya sändningstillstånden som ska börja gälla från och med den 1 augusti 2018.

Under mötet finns möjlighet för frågor och diskussion om det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget och MPRT:s arbete med ovan nämnda strategi.

Mötet riktar sig i första hand till aktörer som har intresse av att delta i MPRT:s kommande utlysning av nya sändningstillstånd för analog kommersiell radio.

Tid: 8 mars 2017 kl. 9:30-11:00.
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till RUFM@pts.se senast den 6 mars 2017.