Forsknings- och testanläggningen AstaZero får tillstånd för 5G-tester

2017-06-28

AstaZero ska använda 5G-tekniken i sin testmiljö för trafiksäkerhet och självkörande fordon.

Post- och telestyrelsen (PTS) har tilldelat ett första testtillstånd för 5G som utnyttjar hela utrymmet 3,4-3,6 GHz. Tillståndshavare är AstaZero i Borås, en forsknings- och testanläggning för trafiksäkerhet, bland annat för självkörande fordon. AstaZero ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola. 5G nätet installeras i samarbete med WASP (Wallenberg Autonomous Systems and Software Program), där Ericsson bidrar med nätutrustningen. 5G-tillämpningar ses av många som viktiga komponenter när fordon, maskiner och andra föremål i allt större utsträckning kopplas upp och kommunicerar trådlöst.

Tillståndet omfattar 200 MHz och gäller från 1 januari 2018 till den 31 december 2019. Detta är det första beviljade testtillståndet i det aktuella frekvensutrymmet som PTS tidigare i år identifierade i sin spektrumplan för 5G-tester. Frekvenserna har också pekats ut som ett av flera pionjärband för 5G i Europa i det arbete PTS lett inom EU-organisationen Berec.

– Sverige har goda förutsättningar att genom tidig 5G-utbyggnad stärkas som ledande it-nation. Vår ambition är att möjliggöra storskaliga icke-kommersiella 5G-tester för såväl svenska som internationella aktörer. För att lyckas med detta har vi tidigt kommunicerat möjligheterna att få testtillstånd samt tydliggjort förutsättningarna för kommersiellt 5G-spektrum i framtiden, säger Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen.

Ta del av PTS spektrumplan för 5G-tester.

För mer information:

Jesper Simons, enheten för spektrumtillstånd, telefon: 073-644 56 46

PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

Vad är 5G?

5G är nästa standard för mobil bredbandskommunikation som beräknas kunna tas i bruk under senare delen av 2019 och bredare utbyggnad från 2020. 5G innebär kraftigt utökad datakapacitet, och öppnar för tillämpningar inom till exempel ”sakernas internet” (internet of things).