Dan Sjöblom tillträder som gd i dag

2017-02-01

I dag tillträder Dan Sjöblom som generaldirektör för Post- och telestyrelsen (PTS).

Han kommer senast från en tjänst som generaldirektör för Konkurrensverket. Förordnandet som generaldirektör gäller från den 1 februari 2017 till och med den 31 januari 2023.

Catarina Wretman, som varit tillförordnad generaldirektör, återgår till sin roll som divisionschef och ställföreträdande generaldirektör.

För mer information:
PTS presstjänst, 08-678 55 55