Internet


PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


Snabb och uppdaterad störningsinformation

22 maj 2018


PTS avslutar granskning av integritetsincident.

7 maj 2018


Telia uppfyller kraven i lagen om elektronisk kommunikation.

7 maj 2018


Telia Company måste behandla en begäran om tillträde utan krav på att bredbandsutbyggaren först hämtar information via e-tjänsten Ledningskollen.

3 maj 2018


Projekt under 2018 i samarbete mellan PTS, Sunet och Netnod.

27 april 2018


PTS avslutar granskning.

19 april 2018


PTS sammanfattar konkurrenstillsynen 2017

Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för fjolåret.
Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017.

23 mars 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att se till att alla fasta bostäder och företag ska kunna få bredband med hastigheten 10 Mbit/s.

12 mars 2018