Rapport om regleringens funktion på bredbandsmarknaderna

2017-05-19

PTS har tagit fram en teoretisk rapport om ekonomiska incitament för nätägare och hur olika regleringar kan påverka utfallet för konsumenterna.

Rapporten ”Effektivitet och marknadsmakt på bredbandsmarknaderna” är tematisk och syftar till att med hjälp av ekonomisk teori beskriva konkurrensen på en bredbandsmarknad där nätägare med betydande marknadsmakt återfinns i värdekedjan. Rapporten går även igenom hur reglering kan påverka konkurrensen på bredbandsmarknaderna.

PTS rapport visar bland annat att prisreglering av tillträde till en monopolists nät kan leda till lägre priser för konsumenterna.

Klicka här för att ta del av rapporten

Läs även ett fördjupande inlägg på PTS-bloggen: Så kan PTS reglering gynna konsumenterna.

Mer information
Johan Selin, PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur, tfn: 073-644 57 74
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55