Kommande samråd om ny kalkylmodell

2017-06-22

Med start den 1 september 2017 genomför Post- och telestyrelsen (PTS) ett samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

PTS har bedömt att myndigheten i sitt regleringsarbete behöver ha tillgång till en modern och framtidssäker kalkylmodell. Syftet med kalkylmodellen är att kunna fastställa kostnadsresultat inom ramen för PTS konkurrensfrämjande reglering samt att långsiktigt bedöma investeringskostnaderna för att digitalisera Sverige.

Samråd 1 september

Med start den 1 september planerar PTS att samråda kalkylmodellen med marknadens parter. Samrådet består av ett antal olika dokument:

  • Missiv
  • Modellreferensdokument (MRD)
  • Modell
  • Modelldokumentation
  • Samrådssvar samråd 1 (2016)
  • Jämförelsedokument BULRIC och hybridmodellen v.10.1
  • WACC (kapitalkostnaden)
  • Omprövningsbeslut för M1
  • Omprövningsbeslut för M3a (kopparaccessen)

Samrådet kommer att pågå till och med den 13 oktober 2017.

I samband med samrådet kommer PTS att bjuda in till ett informationsmöte där de som önskar har möjlighet att ställa frågor om kalkylmodellen. PTS återkommer med ytterligare information om detta.

Beslut av PTS styrelse

Efter genomfört samråd och beaktande av synpunkter sker notifiering till EU-kommissionen. Det är slutgiltigt PTS styrelse som fattar beslut om användning av den nya modellen för fastställande av nya kostnadsresultat.

Mer information
Kristian Viidas, chef PTS enhet för ekonomisk analys, 073-644 57 43
PTS presstelefon, 08-678 55 55